آگاه‌سازی‌ها
پاک‌کردن همه

ست نشدن Subject در قرادادها

   RSS

1
شروع کننده موضوع

وقت بخیر . در متد SaveContract فیلد Subject به درستی پر میشه ولی بعد از ذخیره قرارداد عنوان قرارد به شکل زیر در میاد 

قراداد ایلیا + نام هویت 

من عنوان رو دادم ولی خودش این رو ست میکنه . ممنون میشم بفرمایید مشکل کجاست

کد من »

var pcontact = new PContract.ContractClient().SaveContract("xxxx", "@xxxx", new ContractInfo()
{
CrmObjectTypeCode = "eliyacd",
Tags = new string[] { "تارادیس" },
Stage = stage,
IdentityId = personGuid,
CreatDate = DateTime.Now,
ModifyDate = DateTime.Now,
Description = c.P_KEY.ToString(),
  Subject = c.TYPE_DESC,
FinalValue = decimal.Parse(c.AMOUNT.Replace(",", "")),
BillableObjectState = "Approved",

ExtendedProperties = new ConsoleApp1.PContract.BaseCrmObjectExtendedPropertyInfo[]
{
new ConsoleApp1.PContract.BaseCrmObjectExtendedPropertyInfo()
{
// Name = "transfer",
Value = "1",
UserKey = "transfer"
},
new ConsoleApp1.PContract.BaseCrmObjectExtendedPropertyInfo()
{
// Name = "وضعیت نیاز به سربرگ",
Value = "بدون سربرگ",
UserKey = "isrequiredheader"
}
,
new ConsoleApp1.PContract.BaseCrmObjectExtendedPropertyInfo()
{
// Name="زیر مجموعه نوع قرارداد",
Value = "انتقالی",
UserKey = "TypeOfsubContract"
},
new ConsoleApp1.PContract.BaseCrmObjectExtendedPropertyInfo()
{
// Name="زیر مجموعه نوع قرارداد",
Value = "ثبت شرکت",
UserKey = "TypeOfContract"
},
new ConsoleApp1.PContract.BaseCrmObjectExtendedPropertyInfo()
{
// Name="زیر مجموعه نوع قرارداد",
Value = exec,
UserKey = "tdescription"
}

 

}

});

 

...

@pouria56
سلام این موضوع رو به تیم فنی اطلاع دادم جهت بررسی سمت وب سرویس
نتیجه بعد از بررسی به اطلاع شما خواهد رسید

برچسب‌های موضوع
5 پاسخ
1
شروع کننده موضوع

اسکرین شات ضمیمه شد

1

با سلام اسکرین شاتی ضمیمه نیست

موضوع  در دست بررسی قرار دارد 

نتیجه به اطلاعتون خواهد رسید

1

اسم شرکت رو یا شماره مشتری تون رو لطف میکنید بفرمایید تا همکاران با شما ارتباط بگیرن

0
شروع کننده موضوع

بله به نظر آپلود نشده . اینجا آپلود کردم . 
ممنون منتظر خبرتون هستم خیلی خیلی این مورد مهمه واسمون 

تشکر

0
شروع کننده موضوع

شماره مشتری 103038 به نام محمد چگینی ( سی اچ کو)
بنده انوشیروانی هستم -----------

@pouria56 ممنون تماس گرفته میشه خدمتتون

اشتراک: