پرسش و پاسخ

در تالار به سوالات وب‌سرویس و نحوه یکپارچگی کلیه سیستم‌ها با سی‌آرام پاسخ داده می‌شود.

ورود

مستندات وب سرویس

راهنماء آشنایی با وب‌سرویس‌ها و توابع موجود سی‌آرام و کاربرد آنان در این تالار موجود است.

ورود

منبع سورس کد

نمونه کد فراخوانی سرویس‌های سی‌آرام با زبان‌های متفاوت برنامه‌نویسی در این تالار قرار دارند.

ورود