آگاه‌سازی‌ها
پاک‌کردن همه

گرفتن اطلاعات پرداخت از طریق درگاه سایت

صفحه 1 / 13
   RSS

0
شروع کننده موضوع

با سلام

سایت ما دارای 4 درگاه پرداخت است و میخوام اطلاعات پرداخت بر روی crm قرار بگیره، از چه طریقی این مهم قابل دسترسی است؟

@103428 با سلام طبق داکیومنت از وب سرویس پرداخت میتونید استفاده کنید
https://developer.payamgostar.com/soap-docs/

با سلام طبق داکیومنت از وب سرویس پرداخت میتونید استفاده کنید
https://developer.payamgostar.com/soap-docs/

188 پاسخ
0

@103428 با سلام طبق داکیومنت از وب سرویس پرداخت میتونید استفاده کنید
https://developer.payamgostar.com/soap-docs/

0

سلام مجدد چنانچه بخواهید در سی ار ام فقط دریافت یا پرداخت ذخیره کنید کافیه از سرویس Ipayment استفاده کنید 

 

0

امکان برقراری تماس تلفنی نمیباشد شما هر موردی هست بفرما من اینجا راهنمایی میکنم شمار و

0

امکان برقراری تماس تلفنی نمیباشد شما هر موردی هست بفرما من اینجا راهنمایی میکنم شمار و

0

امکان برقراری تماس تلفنی نمیباشد شما هر موردی هست بفرما من اینجا راهنمایی میکنم شمار و

0

امکان برقراری تماس تلفنی نمیباشد شما هر موردی هست بفرما من اینجا راهنمایی میکنم شمار و

0

امکان برقراری تماس تلفنی نمیباشد شما هر موردی هست بفرما من اینجا راهنمایی میکنم شمار و

0

امکان برقراری تماس تلفنی نمیباشد شما هر موردی هست بفرما من اینجا راهنمایی میکنم شمار و

0

امکان برقراری تماس تلفنی نمیباشد شما هر موردی هست بفرما من اینجا راهنمایی میکنم شمار و

0

امکان برقراری تماس تلفنی نمیباشد شما هر موردی هست بفرما من اینجا راهنمایی میکنم شمار و

0

امکان برقراری تماس تلفنی نمیباشد شما هر موردی هست بفرما من اینجا راهنمایی میکنم شمار و

0

امکان برقراری تماس تلفنی نمیباشد شما هر موردی هست بفرما من اینجا راهنمایی میکنم شمار و

0

امکان برقراری تماس تلفنی نمیباشد شما هر موردی هست بفرما من اینجا راهنمایی میکنم شمار و

0

امکان برقراری تماس تلفنی نمیباشد شما هر موردی هست بفرما من اینجا راهنمایی میکنم شمار و

صفحه 1 / 13
اشتراک: