Unread Posts
انجمن پشتیبانی  |  موضوعات  |     

  عنوان موضوع انجمن
f_jblack ای پی آی تاریخچه یا هیستوری یک تیکت  

توسط f_jblack 3 روز قبل  |  آخرین پست: 3 روز قبل

سی‌آرام
f_jblack تریگر هنگام جواب روی تیکت  

توسط f_jblack 3 روز قبل  |  آخرین پست: 3 روز قبل

سی‌آرام
smasompoor بدست آوردن شناسه مشتری بعد از ثبت  

توسط smasompoor 5 روز قبل  |  آخرین پست: 4 روز قبل

سی‌آرام
mohamad مشکل ایجاد چرخه بین فرصت و فاکتور از طریق وب سرویس  

توسط mohamad 2 هفته قبل  |  آخرین پست: 1 هفته قبل

سی‌آرام
mostashari ویرایش فیلدهای ردیف فاکتور  

توسط mostashari 2 هفته قبل  |  آخرین پست: 2 هفته قبل

وب سایت
radinhamkaran وب سرویس  

توسط radinhamkaran 2 هفته قبل  |  آخرین پست: 2 هفته قبل

سوالات متداول
panahi تغییر در وب سرویس ها  

توسط panahi 1 ماه قبل  |  آخرین پست: 2 هفته قبل

سایر سیستم‌ها
radin وب سرویس  

توسط radin 4 ماه قبل  |  آخرین پست: 2 هفته قبل

سایر سیستم‌ها

 

 

 

Share: