لینک API برای جستجو هویت ها  


0

برای جستجو تلفن ها در هویت ها درخواست لینک api داریم که بتونیم به محض دریافت تماس، از طریق این لینک به هویت مود نظر برسیم

Extension FOP2

لطفا راهنمایی بفرمایید 

لطفا عکس را مشاهده بفرمایید

1 Answer
1

برای مشاهده هویت‌ها با استفاده از شناسه موبایل لینک ذیل را در فیلد Popup Link درج نموده و فرم را ذخیره نماید:

http://<domain>/MyFirst/Directory/Identity/ShowSimilarIdentities.aspx?phoneNumber=#CLIDNUM

بعد از برقراری تماس با کلیک بر روی پنجره تماس تلفنی، صفحه هویت مرتبط آن شماره در تب جدید باز می‌شود.

بجای مقدار domain، نام دامنه‌ای که سی‌آرام با آن قابل دسترس است را وارد کنید.

Share: